Domáce správy


Zahraničné správy


Kultúra


Media Info Servis: Zväz celulózo-papierenského priemyslu

Vyhadvanie v tejto tme:   
[ s na vodn strnku | Vybra nov tmu ]

Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Za prvých deväť mesiacov tohto roka sa na Slovensku zvýšila celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,7 percenta. Od začiatku tohto roku vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 564 961 ton papiera a lepenky, oproti 561 100 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,7 % medziročný pokles, keď vyrobili 417 241 ton týchto papierov. Zvýšila sa však výroba hygienických papierov o 2,2 %, na úroveň 102 495 ton. Baliace a obalové papiere vzrástli až o 10,7 %, na 45 225 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) sa za tri štvrťroky tohto roku zvýšili o 10,1 percenta, v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011. Vzrástli tak z vlaňajších 620,11 mil. EUR na tohtoročných 682,86 mil. EUR. Znížili sa však tržby z exportu a to o 3,5 percenta, zo 519,43 mil. EUR na 501,16 mil. EUR. Export pritom dosiahol 73,39 percentný podiel na celkových tržbách. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.

Zväz celulózo-papierenského priemyslu
V prvom polroku 2012 sa zvýšila celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,1 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 381 048 ton papiera a lepenky, oproti 380 702 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,8 % medziročný pokles, keď vyrobili 282 615 ton týchto papierov. Zvýšila sa výroba hygienických papierov o 1,4 %, na úroveň 67 741 ton. Baliace a obalové papiere vzrástli o 6 percent na 30 692 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) sa za prvý polrok tohto roku zvýšili o 8,8 percenta, v medziročnom porovnaní s prvým polrokom 2011. Vzrástli tak z vlaňajších 422,236 mil. EUR na tohtoročných 459,548 mil. EUR. Znížili sa však tržby z exportu a to o 1,6 percenta, zo 345,315 mil. EUR na 339,715 mil. EUR. Export pritom dosiahol 73,9 percentný podiel na celkových tržbách. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.

Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Separovanie zberového papiera v obciach a mestách stále nie je dostatočné, napriek tomu je na Slovensku prebytok určitých sortimentov zberového papiera, hlavne kartónov. Situáciu čiastočne skomplikovalo pred 2 rokmi uzavretie závodu v Štúrove, ktorý bol veľkým spracovateľom zberového papiera a ten sa teraz musí vyvážať. Zväz celulózo-papierenského priemyslu(ZCPP) SR, v spolupráci s Výskumným ústavom papiera a celulózy sa pokúšajú nájsť jeho využitie hlavne tam, kde by nahradil drevo, teda aj na energetické účely. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR sa za prvý štvrťrok tohto roku zvýšili, v medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2011, o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších 209,276 mil. EUR na tohtoročných 232,578 mil. EUR. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu a to o 9,1 percenta, zo 170,449 mil. EUR na 186,004 mil. EUR. Export pritom dosiahol 80 percentný podiel na celkových tržbách. Náklady však rástli ešte rýchlejšie ako tržby - až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Firmy združené v Zväze chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR nesúhlasia s rozsahom vládou pripravovaného zvýšenia daňového zaťaženia, pretože to prinesie radikálne zhoršenie podnikateľského prostredia, únik kapitálu do zahraničia, likvidáciu mnohých podnikov a zvýšenie nezamestnanosti. Hlavnú časť záťaže konsolidácie verejných financií na príjmovej časti rozpočtu, tak budú znášať zamestnávatelia. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
V roku 2011 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 4,1 percenta. Vlani tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 748 182 ton papiera a lepenky, oproti 780 356 tonám v roku 2010. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 1,7 % medziročný rast, keď vyrobili 559 692 ton týchto papierov. Súčasne sa znížila výroba hygienického papiera o 5,6 %, na úroveň 134 653 ton oproti 142 709 tonám v roku 2010. V dôsledky výpadku flutingu po uzavretí závodu v Štúrove,  vlani poklesol sortiment baliacich papierov až o 38,2%, na úroveň  53 837 ton, z predvlaňajších 87 160 ton.  Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR sa vroku 2011 znížili v medziročnom porovnaní o 1,7 percenta. Poklesli tak z 812,87 milióna EUR v roku 2010 na vlaňajších 799,309 milióna EUR. Súčasne sa zvýšil export a to o 1,3 percenta, zo 668,058 mil. EUR na 676,819 mil. EUR. Export pritom zvýšil aj svoj podiel na celkových tržbách z 82,25 % na 84,61 %. Vzrástla aj produktivita práce z výroby tovaru na pracovníka o 2,2 %, a to pri poklese stavu zamestnancov o 5,6 %. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček
Zväz celulózo-papierenského priemyslu
V roku 2010 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 15, 3 %, keď sa vyrobilo spolu 780 356 ton papiera a lepenky, oproti 920 977 tonám v roku 2009. V 1. štvrťroku 2011 vyrobilo už len 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 193 887 ton papiera a lepenky, oproti 220 831 tonám v 1. štvrťroku 2010. Medziročne tak zaznamenali, za prvý štvrťrok, pokles celkovej výroby v tonách o 12,2 %. Príčinou zníženia výroby v tonách bolo uzatvorenie výroby polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky) v závode Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. v marci 2010, z rozhodnutia ich akcionára. Dôsledky výpadku Štúrova postihli práve sortiment baliacich papierov. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček. 


Zväz celulózo-papierenského priemyslu

Bratislava (8. júna 2011) - V roku 2010 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 15,3 percenta, keď sa vyrobilo spolu 780 356 ton papiera a lepenky, oproti 920 977 tonám v roku 2009. Môže za to uzatvorenie výroby polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu vlnitej lepenky) v marci 2010, u bývalého veľkého spracovateľa zberového papiera  v závode Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., z rozhodnutia ich akcionára. Dôsledky výpadku Štúrova postihli jedine sortiment baliacich papierov, kde bol vlani zaznamenaný medziročný pokles až o 64 %, na úroveň 87 160 ton. Informoval o tom generálny sekretár Zväzu celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) Ing. Juraj Dlhopolček.


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Bratislava (12. apríla 2011) - V roku 2010 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 15,3 percenta. Môže za to uzatvorenie výroby polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu  vlnitej lepenky) v marci 2010 v závode Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. Vlani tak vyrobilo 11 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 780 356 ton papiera a lepenky, oproti 920 977 tonám v roku 2009. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 2,1 % medziročný rast, keď vyrobili 550 487 ton týchto papierov a o 2,5 % sa zvýšila aj výroba hygienického papiera, na úroveň 142 709 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Bratislava (30. marca 2011) - Celkové  tržby 11-tich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR v roku 2010 narástli v medziročnom porovnaní o 2,3 percenta. Zvýšili sa tak z 794,233 milióna EUR v roku 2009 na vlaňajších 812,87 milióna EUR. Súčasne sa zvýšil aj export a to o 1 percento zo 661,265 mil. EUR na 668,058 mil. EUR. Export pritom dosiahol 82,25-percentný podiel na celkových tržbách. Vzrástla aj produktivita práce z výroby tovaru na pracovníka a to o 13,8%, pri raste miezd o 6,6% a poklese stavu zamestnancov o 10,6%. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Ing. Juraj Dlhopolček. 


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Bratislava (8. decembra 2010) - Najväčšími spracovateľmi zberového papiera v SR sú Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina, a SHP Harmanec, a.s.. K menším patria KURUC - COMPANY spol. s r.o. a LUDOPRINT, a.s., Bobot. Na Slovensku sa prednostne spracúva domáci zberový papier a dovoz vlani predstavoval len 14,6 %, kým ešte v roku 2002 sa dovážala cca polovica. Bývalý veľký spracovateľ Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. v marci 2010 zatvoril svoju výrobu polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu  vlnitej lepenky) v SR, čím na Slovensku chýba jeden dôležitý spracovateľ zberového papiera.


Zväz celulózo-papierenského priemyslu
Bratislava (1. decembra 2010) - Uzatvorenie výroby polochemického flutingu (papier na zvlnenú vrstvu  vlnitej lepenky) v marci 2010 v závode Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. stojí za poklesom celkovej výroby papiera a lepenky na Slovensku za prvé tri štvrťroky 2010 a to o 14,3 percenta, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.  Za prvých 9 mesiacov tak vyrobilo 11 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 595 358 ton papiera a lepenky. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy spolu 2,8 % medziročný rast, keď vyrobili 414 271 ton týchto papierov a o 2,7 % sa zvýšila aj výroba hygienického papiera, na úroveň 107 029 ton.


23 lnkov (2 strnok, 15 lnkov na strnku)
[ 1 | 2 ]
Prejs na:
Vytvoil Webdesign Dra-go.cz

as potrebn k spracovaniu strnky 0.08 seknd